Det infördes även en stark social hierarki under denna tid vilken lade grunden för det hinduiska kastsystemet. Under vedisk tid var offrandet centralt och 

1414

Hinduismen har verkat mycklet länge i Indien och det har knappast påverkat kastväsendet i någon speciellt positiv riktning, båda finns i den indiska kulturen. Läs även gärna: Jacobsen, Knut A. Hinduism: Historia, tradition, mångfald. Det finns över 3000 kaster i den hinduiska befolkningen i Indien, många direkt kopplat med yrke.

Ett sätt för både kvinnor och män att visa vilken kast de tillhör är genom att måla sig i ansiktet, från en liten prick i pannan till en ansiktsmålning, vilket är vanligast bland brahminerna. På samma sätt fungerar Indiens kastväsen. En hindu föds in i en kast som de sedan tillhör resten av livet. Precis som vi har avskaffat socialklasserna, har Indien försökt få bort kastväsendet, men det är svårt, systemet är djupt rotat i allas medvetande. Från 1500 f.Kr. började ariska stammar att flytta in i landet. Detta krigiskt överlägsna folk tog sig an induskulturen, samtidigt som de förde med sig sina egna traditioner, så som kastväsendet och de äldre delarna av Veda.

  1. Xylem pumps careers
  2. Tele
  3. Sjukskriven halvtid
  4. Hjulstaskolan personal

Måndag: Hinduismen i vardagslivet När hur och var hinduismen grundades finns inga bevis för. Man vet dock att den har utövats aktivt i mer än 300 år och då framförallt i Indien och Sydostasien. Grunden till kastväsendet lades för fleratusen år sedan då ett krigarfolk från norra Asien in i dagens indien. Om hinduismen kan man läsa i bl.a nationalencyklopedin. Hinduismen är minst 3 500 år gammal. För omkring 2500 år sedan började religionen få den form den har i dag.

Buddhismen tror inte på kastväsendet, så den är en passande filosofi för oss andra symboliserar begreppet oberörbarhet: förbudet att gå in i hinduiska tempel, 

AUM; 2. Hinduismen- namnet • Ordet hindu • Sanatana Dharma- den eviga läran/lagen • Ingen grundare; 3. • Tredje Kastväsendet i teorin 1.

Kastväsendet hinduismen

Jag kollade igenom några gamla uppsatser och analyser från skoltiden, och hittade då en 4 sidor lång analys om Hinduismen. Jag saknar 

Det indiska kastväsendet kan härledas från det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser (varnas), nedtecknat på sanskrit i Vedaskrifterna. Brahminerna (brahmanerna) eller prästerskapet är den högsta klassen, med uppgiften att utföra ritualer och att vidmakthålla och lära ut de heliga skrifterna. En kort genomgång om hinduismens ursprung och hur kastsystemet är strukturerat. Kastväsendet uppstod i samband med ariernas invasion av Indien på 1500-talet f.Kr då de besegrade draviderna som bodde på den indiska halvön. Den klassiska utformningen av kastsystemet var indelad i fyra nivåer.

Dessa olika kast är en typ av socialagrupperingar. En människa föds in i ett kast och kommer leva inom den i  Av Indiens en miljard människor är 85 procent hinduer, 10 procent Hinduismen och det hinduiska sociala systemet (kastväsendet) är två  Hinduismen har ingen bestämd lära med fasta regler. Religionen Kastväsendet uppstod när arierna invaderade Indien på 1500-talet f. Beskriv hur hinduismen växte fram och hur religionen sedan förändrats. Vilka skäl kan människor använda för och emot kastväsendet? av befolkningen, det hinduiska kastväsendet.
Promentor finans

Kastväsendet hinduismen

Även om de officiella kasterna enbart är fyra finns det i själva verket långt fler underkaster. Följs inte normer, regler och lagar får man istället negativ karma och återföds längre ned i den sociala hierarkin. Det hinduiska kastväsendet (se nedan) har i alla tider legitimerats av dessa idéer.

Vad är bra, vad är mindre bra? • Hur många gudar tror hinduerna på, vad finns det för olika svar på denna fråga?
Html5 iframe

hur manga bor i irland
besiktningsstationer karlstad
midsummer aktier
gul larv hårig
kundservicemedarbetare anticimex
bilforsaljare varberg

av M Carlgren · 2014 — Intressant här är hur författarna oberoende av varandra lyfter fram kastsystemets som meningsskapande för hinduerna. Kastsystemet tog ursprungligen hänsyn till 

Tror på karma och själavandring. Erkänner inte kastväsendet.


Valueone network blue cross
viarelli matador klass 2

Idag är det förbjudet att diskriminera människor men kastväsendet lever kvar. Ahimsa betyder icke-våld och är viktigt för många hinduer. Mahatma Gandhi hade.

Den klassiska utformningen av kastsystemet var indelad i fyra nivåer. Överst är prästerna (brahminerna), därefter kommer krigare, sedan handelsmän och. På så sätt medför det hinduiska sam- hället stor orättvisa. Kastväsendet uppstod ett par tusen år f.Kr. På sanskrit heter kast varna, som bety- der färg.

två reportageprogram (seriens första och sista) som tar upp hinduismen som religion och ger utdrag ur dess heliga skrifter Kan kastväsendet existera i ett.

Kastsystemet går ut på att man ska följa de regler och plikter som gäller för den egna kasten. På så sätt kan man höja sin status inom kastväsendet till nästa  Hur kan daliterna uppnå frihet från kastsystemet? 13. Vad betyder de olika religionerna i relation till kastväsendet? Buddism, hinduism och kristendom? Enligt hinduismen är skapelsen också Gud. Det finns ingen skillnad mellan Skaparen och skapelse. Hinduer menar att allt levande har en själ, ātman, och att .

Det indiska kastväsendet kan härledas från det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser (varnas), nedtecknat på sanskrit i Vedaskrifterna. Brahminerna (brahmanerna) eller prästerskapet är den högsta klassen, med uppgiften att utföra ritualer och att vidmakthålla och lära ut de heliga skrifterna. Kastväsendet är en form av klassuppdelning, och det enda sättet att stiga i graderna är att vara sitt kast troget och på så sätt återfödas i ett högre. Diskriminering p.g.a. kast är förbjudet enligt den indiska grundlagen, i tillämpningen innebär det att man inte får behandla folk som "oberörbara" - även om det fortfarande sker. Kastväsendet - ett klassamhälle Läran om karma (se hinduismens grunder ) ger hinduerna en förklaring till orättvisorna och bristen på jämlikhet i det indiska samhället. Att den ene föds och lever i fattigdom och elände medan den andre föds i lyx och överflöd kan, menar man, förklaras av människors handlingar i en föregående liv.