target='framename Detta upphörde ursprungligen men kom tillbaka i HTML5. Detta kommer att rikta in 之间,这样就可以应对无法理解 iframe 的浏览器。 属性 new: HTML5 中的新属性。 2021-04-12 · Also see HTML5