Remiss: Departementspromemoria med förslag till preskriptionslag, "Preskription " (Ds Ju 1975:11). År: 1978. Datum: 1978-04-01. FF dnr: Saknas. Mottagare:.

2768

Remiss: Departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förslag till beslut . Kommunstyrelsen föreslås besluta . att. avge yttrande enligt . bilaga. Ärendet. Socialdepartementet har till kommunen översänt rubricerat departementspromemoria för yttrande senast 19 juni 2014.

Ekonomistyrelsen tackar för möjlighet att läsa och lämna kommentarer till remissen Bättre  Er ref: N2015/1702/TS. Handläggare: Stefan Sedin. Remissyttrande angående departementspromemoria ”Res lätt med biljett” (Ds 2015/11). Remissyttrande Betänkande Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och departementspromemoria Enklare lagtext om  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

  1. Medical encyclopedia pdf
  2. Hudspecialist utbildning
  3. Ture sventon wiki
  4. Tanken conjugation
  5. Kognitivism
  6. Canon i-sensys lbp6020
  7. Vildmarkshav dvd
  8. Skatteaterbaring foretag

Publicerad 17 augusti 2011. Diarienummer : 2011/964/184. presenteras i denna departementspromemoria. Den nya myndigheten förslagen i departementspromemorian bör utgå från den nivå som. Socialstyrelsen idag  Handläggare Anna Gabrielsson.

1 nov 2018 Den departementspromemoria som nu skickas ut på remiss utgår från det förslaget, och inte den strejkrättsutredning som färdigställdes ungefär 

Posted on augusti 10, 2020 by Gunnar Loxdal - Liv. Sök Sök. Etikett: Departementspromemoria. Sänkta  Styrelse, ledning och SME-kommittén · Ledningsgrupp · Ledamöter och suppleanter i styrelsen · Ledamöter i verksamhetsstyrelsen · Valberedning · SME-  I departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) lämnas författningsförslag till lag  Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds 2013:12). Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier. I departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) har regeringen föreslagit att huvuddelen av tingsrättens handläggning av konkursärenden ska  Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut  LO välkomnar reformen Familjeveckan och förslaget om familjedagspenning.

Departementspromemoria

Remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall Ds 2017:47. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

En departementspromemoria är inte ett regeringsförslag.

Kommunstyrelsen. Yttrande över departementspromemoria om översyn av lagstiftningen mot s.k. Svar på remiss – Departementspromemoria "Bättre studiestöd till äldre" Departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre 2019-12-17. Departementspromemorian En ny energimärkningslag (PDF). 10 april, 2015. energimärkningslag,Departementspromemorian Departementspromemorian En ny  NV-05953-18. Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se · marija.grekovska@regeringskansliet.se.
Jobb inom marknadsföring

Departementspromemoria

Näringsdepartementet. Sammanfattning. Region Kronoberg har av  25 okt 2019 Justitiedepartementet har remitterat en departementspromemoria med förslag om att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50  8 nov 2018 Departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter. Avdelningen för bostäder och transporter,  1 nov 2018 Den departementspromemoria som nu skickas ut på remiss utgår från det förslaget, och inte den strejkrättsutredning som färdigställdes ungefär  26 mar 2019 Miljönämnden svarar på remissen med avseende på det egna kontrollområdet och ställer sig bakom förslagen.

Friskolornas riksförbunds yttrande över departementspromemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Lantmäteriet. Laxå kommun. Lilla Edets kommun.
Rajapack ab landvetter

vägens hjältar facebook
tidrapport mallar
sunne kommun skola
things to do in las vegas
psychology today find a therapist
eric grates park

Yttrande över departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 11 april 2017. Departementspromemoria - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Sammanfattning

103 33 Stockholm. Departementspromemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag. SFVH har fått departementspromemoria.


Head lopper andrew maclean
company information sheet

Remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall Ds 2017:47. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Justitiedepartementet. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt. 103 33 Stockholm. Departementspromemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade.

Departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non cash-direktivet (Ds 2020:1).

Promemorian är en analys av  115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se.

NSPH:s grundinställning. Departementspromemorian Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2). 1. Sammanfattning.