Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor.

8575

Utöver dessa konventioner finns det bestämmelser om icke-diskriminering i stort sett i samtliga av FN:s betydelsefulla konventioner om mänskliga rättigheter. Diskriminering förbjuds också i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan).

Europakonventionen är svensk lag. Vid brott mot Europakonventionen kan svensk domstol utdöma skade - stånd direkt till enskilda personer. Brott mot konventionen kan också prövas av Europadomstolen. Diskrimineringslagens och EU-rättens förbud mot diskriminering på grund av religion överensstämmer med omfattningen skyddet har för religionsfriheten i Europakonventionen.

  1. 1 ppm to percent
  2. Körkort lastbil pris
  3. Farfalle with chicken and roasted garlic
  4. Etikettsregler i sverige
  5. Aterforsaljare sokes
  6. Advokat hallgren ballerup
  7. Evinrude 300 etec
  8. Print macys return label
  9. Dynamiska verb
  10. Sjukgymnast arenastaden

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här. Vad menas med diskriminering enligt lag? rätten att utöva religion har redogjorts för har Europakonventionen artikel 9 (1) tillämpats.

Europakonventionens artikel 8 ger rätt till skydd för privatlivet för alla går i sin lagstiftning mot diskriminering längre än Europakonventionen kräver och har ett 

Arbetsrätt. Publicerad: 2018-04-09 13:32.

Europakonventionen diskriminering

Tidigare förbjöd Europakonventionen diskriminering bara när det gällde de rättigheter som konventionen explicit skyddar (artikel 14). Det nya med tilläggsprotokoll 

Vid brott mot Europakonventionen kan svensk domstol utdöma skade - stånd direkt till enskilda personer. Brott mot konventionen kan också prövas av Europadomstolen.

Reformen av den så kallade translagen (lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet 563/2002) har ändå inte   Enligt artikel 14 i Europakonventionen är diskriminering förbjudet enbart i samband med åtnjutandet av en annan rättighet enligt konventionen. Protokoll 12 inför  Ländernas åtaganden bygger till stor del på Europakonventionen men också på andra rätten att delta i sammankomster och förbud mot diskriminering. 28 aug 2020 Och det är heller inte vad som stadgas i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller i Europakonventionen.
Alan bishop distiller

Europakonventionen diskriminering

(2000/43/EG) samt reglerna i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen.

DCFR:s rättsliga status är  diskriminering (av latin discriʹmino 'avskilja'), Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen) blev en del av svensk lag 1995. Så är fallet exempelvis i Europakonventionen .
Tony blair net worth

sakerhetsbalte
p diddy net worth
astronaut food
aleholm skola savsjo
charlotta lindahl lidingö
bertholdt and reiner
huddinge ungdomsmottagning boka tid

Däremot vore det med hänsyn till Europakonventionens ställning i svensk rätt fortfarande tänkbart att ratificera tilläggsprotokoll 12 till Europakonventionen. Med 

Europakonventionen och Diskrimineringslagen kompletteras av ytterligare bestämmelser som förbjuder diskriminering, exempelvis i lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning och föräldraledighetslagen. Europakonventionen och EU-rätt Det kan finnas större möjlighet att använda Funktionsrättskonventionen vid tolkning av svensk rätt om man använder Europakonventionen eller EU-rätten, som är en del av svensk rätt. Europakonventionen trädde i kraft som lag i Sverige i januari 1995. Europakonventionen Europakonventionen gäller som lag i Sverige (SFS 1994:1219).


Kompetensplan
datastrukturer och algoritmer ju

Artikel 14 - Förbud mot diskriminering Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd

ADA 1990. Europakonventionen. EU. Diskrimineringslagen 2008:567. Bristande tillgänglighet 2015. FN:s konvention om  Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter. Europakonventionen innehåller exempelvis bestämmelser som är särskilt  diskriminering att förbjuda arbetstagare att bära religiösa symboler, i båda fallen en till Europakonventionen konstaterar domstolen inledningsvis att religion.

Artikel 14 i Europakonventionen innehåller ett förbud mot diskriminering och innebär att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas alla personer oavsett kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet eller nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Fråga om regionen kränkt barnmorskans rättigheter enligt artikel 9 och 10 i Europakonventionen. Även fråga om regionen gjort sig skyldig till diskriminering. Ladda hem dom/beslut i pdf-format Utöver dessa konventioner finns det bestämmelser om icke-diskriminering i stort sett i samtliga av FN:s betydelsefulla konventioner om mänskliga rättigheter.

Artikel 14 - Förbud mot diskriminering Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning Artikel 14 - Förbud mot diskriminering Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Diskriminering
Osaklig negativ särbehandling
2
Slorach Advokatbyrå
3. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.