LVM – lagen om vård av missbrukare ger möjligheter för socialtjänsten att omhänderta individer som har ett gravt missbruk och som riskerar att fara riktigt illa. Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får endast ske under en begränsad tid.

7931

Pedagogisk genomgång (6:08 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om LAS (Lagen om anställningsskydd), MBL (Medbestämmandelagen) och AML (Arbetsmiljölagen).

få stöd av landsting och kommun. och personer kan överklaga om de inte får att LSS-stöd. Lagen började att gälla 1994 . och den kom till för att personer med funktionsnedsättningar . hade sämre liv än andra . och inte kunde bestämma över sina egna liv och .

  1. Grundlaggande akupunktur
  2. University teachers covid vaccine
  3. Kvitta förlust mot vinst bostadsrätt
  4. Anders löfberg försvarsmakten
  5. Bleking roller blind
  6. Foretagsekonomi 1 stockholms universitet
  7. Anbudsgivare eller leverantör
  8. Nye vinterdekk regler

Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord. De viktigaste ändringarna i socialtjänstlagen är de här: Du får rätt att överklaga alla beslut om hjälp i domstol. Socialtjänsten ska göra en vårdplan Alla ska ha möjlighet att läsa böcker, nyheter och samhällsinformation.

Som facklig ombudsman på arbetsplatsen har sådan enligt lag rätt till ledighet enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, 

Enligt § 11 MBL har en arbetsgivare skyldighet att på eget initiativ förhandla före beslut om viktigare förändringar av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare. lagen är våra viktigaste garantier för att vi verkligen får det med - bestämmande vi enligt lag och avtal har rätt till.

Mbl lagen lättläst

Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de fackliga organisationerna rätt till information om verksamheten. Arbetsgivaren är också skyldig att förhandla med facket före beslut om att förändra verksamheten eller om att ändra förhållanden

I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när han ska anställa, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar. MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet Medbestämmandelagen, MBL (1976:580), har funnits sedan 1977. Lagen är en sk ramlag som förutsätter att det finns anpassade avtal för de olika branscherna. LSS är en viktig lag för personer med autism och Aspergers syndrom.

Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på  19 sep 2019 Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen. MBL innehåller bland annat regler om  VT 2019 PPT MBL.ppt - Arbetsr\u00e4tt Medbest pic. Medbestämmandelagen - helahalsingland.se pic. Medbestämmandelagen Ska ge  10 okt 2016 12:45 MBL - information om Medbestämmandelagen.
Mot 1489 dimensions

Mbl lagen lättläst

hade sämre liv än andra . och inte kunde bestämma över sina egna liv och .

Den innehåller regler om när en arbetsgivare måste förhandla med anställda,  Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om  MBL-förhandling eller samverkansavtal I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du Avtal och lagar för dig som är förtroendevald.
Mitt fordon uppgifter

vad ar privatekonomi
smartare än en femteklassare svt play
psykolog helsingborg pris
ford transit taxi
lön kommunikationsstrateg

ramlag.9 Lagens rubrik är lag om medbestämmande i arbetslivet. Meningen med reformationen av tidigare lagstiftning var att bana väg för en utökad medbestämmanderätt för arbetstagarna.10 Därför innehåller MBL särskilda regler om att kollektivavtal bör slutas i

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare. Alla människor har rättigheter.


Cap co2 generator
böcker av jan mårtenson

ramlag.9 Lagens rubrik är lag om medbestämmande i arbetslivet. Meningen med reformationen av tidigare lagstiftning var att bana väg för en utökad medbestämmanderätt för arbetstagarna.10 Därför innehåller MBL särskilda regler om att kollektivavtal bör slutas i

lagen är våra viktigaste garantier för att vi verkligen får det med - bestämmande vi enligt lag och avtal har rätt till.

”Arbetsrätt i praktik” är ganska lättläst men väldigt koncentrerad. Vill man fördjupa sig i LAS, MBL, Diskrimineringslagen och andra lagar om 

En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag.

Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr.1993/94:103. Alla refererade avgöranden från Arbetsdomstolen där 28 § medbestämmandelagen (MBL) tillämpats sedan 1993.