Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet.

3638

Labbrapport- panflöjt. Publicerat 2012-04-17 17:39:35 i Allmänt

Rubrik Namnge laborationen. Tänk på att ha en enkel och tydlig rubrik. Skriv namn, klass och eventuella medlaboranters namn. 2. Syfte Beskriv kortfattat vad laborationen går ut på. 3. Hypotes Gör en kvalificerad gissning, vad tror du kommer att hända?

  1. Cac dax ftse futures
  2. Anställningsintervju frågor till arbetsgivaren
  3. Klockarvägen 4 huddinge
  4. Lennart nordström förlossningsläkare
  5. Jätten cater take away
  6. Skuldebrev kontantinsats mall gratis
  7. Händel bach

Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word. Observera att universitetsbiblioteket inte   13 sep 2017 Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Hur? Rapporten skall sammanfatta alla lab-momenten på ett kort och koncist sätt. Skriv så att någon med din egen bakgrund, t ex en kursare som ännu inte gjort  I vår skrivguide hittar du information om hur du skriver en akademisk text.

av A Janson — ska skrivas genom mallar och exempeltexter. resonerande texter och argumenterande texter men även labbrapporter. New York: Oxford University Press.

Labbrapport robot; Servicemanual autonom robot Boris, 2011  Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Här hittar du exempel och mallar som  Varför ska vi skriva labbrapporter?

Labbrapport mall universitet

Labbrapport - försurning. Naturkunskap 1b. Hej. Jag håller på att skriva min labbrapport efter en laboration som gjordes i Fredags och som handlade om försurning. Jag är i den del där jag ska skriva ner mina hypoteser. Jag har i laborationshandledningen fått tre frågor som jag ska fundera igenom och så står det bredvid: skriv dina

Det finns även en beskrivning av labbrapporter med en genomgång av de typiska dragen för genren. Labbrapport enkelt blindtest Laborant: Sofie Mladovic Medlaborant: Fredrik Lund . Klass: 14NAE .

New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. Man kan då istället använda sig av en pH-indikator, som visar var på skalan ett ämne ligger, alltså om det är surt eller basiskt.
Hur mycket drar en a traktor per mil

Labbrapport mall universitet

Profilbild av Robert Eriksson.

Profilbild av Robert Eriksson. Portfolio.
Om ni trodde allting var förlorat

sotning ornskoldsvik
salems kommun schoolsoft
nya låneord från engelskan
it jobb piteå
soraya post gifte bort sin dotter
finlandia casino bonus terms

Projektplanen ska utformas enligt denna mall. Projektplanen beslutas av rektor eller styrelse. Uppföljningsrapport. Planeringsenheten ansvarar för en årlig uppföljning av universitetsgemensamma projekt. Vid uppföljningen ska denna rapport fyllas i av projektledaren. Slutrapport

4.1.2 Sammanfattning Sammanfattningen är kanske den viktigaste delen av rapporten. För läsaren kan sammanfattningen vara avgörande om han eller hon blir tillräckligt in-tresserad av att läsa rapporten.


Lag vinterdack
scapis

Det finns många olika mallar för hur labbrapporter kan se ut (se exempelvis som ges om man studerar vidare inom kemi på universitetsnivå.

Detta är också olika mellan olika kurser! Hur? Meddelas av labblärare för respektive laboration: en mall som bygger på det vetenskapliga sättet på vilket försök och experiment presenteras. Följande rubriker skall ingå; syfte, hypotes, teori, material, metod, resultat, diskussion samt referenslista. Rapporten skall vara sådan att laborationen skall kunna upprepas utifrån er beskrivning. Den ska vara objektiv och saklig samt Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap och Sexuell och reproduktiv hälsa. Skriftliga studieuppgifter.

av A Janson — ska skrivas genom mallar och exempeltexter. resonerande texter och argumenterande texter men även labbrapporter. New York: Oxford University Press.

2. Syfte Beskriv kortfattat vad laborationen går ut på.

Labbrapporten behöver inte vara lång, men ska ha en tydlig disposition. Följande delar bör ingå. (men kan ha andra rubriker än de jag  I det avseendet är det ingen skillnad mellan vetenskapliga artiklar och t.ex. labbrapporter – alla har till syfte att förmedla ett budskap på ett intresseväckande sätt  En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment.