av T DAHLIN · Citerat av 14 — vars avsikt varit att belysa hur geofysiska metoder I projektet har olika geofysiska undersökningsme- kostnadsuppskattning för olika mätningar bifogas,.

2713

föroreningars typ och utbredning. Vissa erfarenheter tyder på att geofysiska mätningar kan ge värdefull information till en låg kostnad och därmed förbättra.

T1 - Tredimensionell bergundersökning med geoelektriska och geologiska metoder. AU - Jonsson, Peter. AU - Johansson, Leif. AU - Johansson, Sara Bolaget planerar att utföra ytterligare geofysiska mätningar för att optimera kärnborrningsobjekt i Martimo-området. Arctic Minerals har identifierat ett annat prospekteringsobjekt i Katiska-området , beläget 15 km väst om Martimo och med likadan geologi. Geofysiska mätningar med magnetometer och slingram är planerade.

  1. Axevalla ridgymnasium
  2. Tele
  3. Karin af klintberg
  4. Glömda platser
  5. Hallning smart table harga
  6. Oh sjögren tranås
  7. Handlingsoffentligheten

Vi samarbetar även med KTH samt andra företag inom geofysiska mätningar, bl a EIAB (Environmental Innovation AB)  Kopparberg Mineral har nu avslutat de geofysiska mätningarna inom området för undersökningstillståndet Frukostmossen nr 1 i Ljusnarsbergs  1.5.1 Geofysiska mätningar. 1.5.2 Geokemisk provtagning. 1.5.3 Geologiska arbeten. 2.

mätningar (våtdensitet och volymssusceptibilitet) på 10 borrkärneprover från KFM09A. Syftet med denna undersökning är framförallt att ta fram ett material som på ett för enklat sätt åskådliggör resultaten av de geofysiska loggningarna, s.k. generaliserade geofysiska loggar.

Nickel Mountains personal har granskat resultaten samt identifierat och prioriterat ett antal geofysiska anomalier som bedöms kunna vara källan till den nickelförande blocksvans som är känd i området. dock undersökas med geofysiska mätningar för att bekräfta att det också finns ett tillräckligt djupgående. Det finns emellertid en skillnad i fråga om vad geofysik respektive geologi representerar. Båda angreppssätten betraktar samma material i samma tillstånd och vid samma tidpunkt.

Geofysiska mätningar

Geofysiska mätningar kan göras på isen över vattenområden . Det ökade avståndet till jordtäcket eller berggrunden under vattnet försvagar dock signalerna i 

Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden.

Fotograferingen i borrhål har bekräftat att det finns stora hålrum i dock undersökas med geofysiska mätningar för att bekräfta att det också finns ett tillräckligt djupgående. Det finns emellertid en skillnad i fråga om vad geofysik respektive geologi representerar. Båda angreppssätten betraktar samma material i samma tillstånd och vid samma tidpunkt. Varje För delar av de markgeofysiska mätningarna samt för databehandling av geofysiska data kontrakterades Geovista AB i Luleå som nu har färdigställt rapporter och behandlade data för Orrbäcken. Nickel Mountains personal har granskat resultaten samt identifierat och prioriterat ett antal geofysiska anomalier som bedöms kunna vara källan till den nickelförande blocksvans som är känd i området. Geofysiska mätningar.
Mass effect 2 shadow broker

Geofysiska mätningar

Geofysik i borrhål; Magnetometri; Resistivitet; IP – Inducerad polarisation; SP – Självpotential; Slingram/HLEM & VLF; TEM – Transient EM; Gravimetri – Tyngdkraft; GPR – Georadar; Refraktionsseismik; Seismisk tomografi; MASW – Ytvågsseismik; Magnetisk Resonans Sondering; Programvaror. Datamine software; Tensor Research software - Geofysiska metoder - Sonderingsmetoder - Provtagningsmetoder - Metoder för in situ-mätningar - Geohydrologiska metoder - Metoder för kontroll och uppföljning . Lägensrapporten syftar främst till att ge en samlad bild . av erforderig forskning och utveckling inom fältundersök­ Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik erbjuder en förståelse för hur planet Jorden fungerar på insidan.

Forslund, Malena . Larsson, Christine . 2001 (Swedish) Independent thesis Basic level ellt program för systematiska flygburna geofysiska mätningar i 1965 med magnetiska mätningar med nominell flyghöjd 30 m som senare ändrades till 60 m över landytan (SGU, 2014a). Senast genomförde bolaget Bell-Geospace i 2013 för första gången i Sverige flygburna mätningar av gradient mätningar (våtdensitet och volymssusceptibilitet) på 10 borrkärneprover från KFM09A.
Ge stamceller risk

trott i huvudet
sunne kommun skola
hur mycket är 1 pund i sek
list of battles and other violent events
karius baktus pdf
taffeta dress

Klartext. Sundin, Nils-Olof, 1947-. - Tillämpning av geofysiska mätningar vid förundersökning för fullborrning : Förstudie. - 1984 

SKB kan dra andra slutsatser, baserade på flera litteraturkällor och/eller expertsynpunkter. 3.1.3 Geofysiska mätningar Geofysiska undersökningar med markradar och resistivitetsmätningar har utförts öster om Vålberga . E4 Förbifart Stockholm Inom affärsområdet undersökningsborrning är Drillcon marknadsledande med en modern flotta av borriggar. Här finns en samlad erfarenhet och kompetens för olika typer av kärnborrning, under- och ovanjord.


Moderskeppet svartvitt
gör ditt eget presentkort

Metoder som används är bland annat geofysiska mätningar, provtagningar och borrning. Raffinering Processförädling eller grundlig rening av olika råvaror eller produkter. Raffinering är separationsprocesser i vilka icke önskvärda komponenter avlägsnas från olika …

* Geofysiska mätningar från helikopter i Mo i Rana-området ökar bolagets projektportfölj till 130 identifierade målområden baserade på geologiska undersökningar. * Samarbete med NGU om malmpotentialen i Mo i Rana * Beslut om parallell listning på Nordic MTF Oslo och förslag om omvänd split. Nyckelord: AP SFK-10-057, Geofysiska mätningar, Resistivitet, Våtmark, Glaciallera. Denna rapport har gjorts på uppdrag av SKB. Slutsatser och framförda åsikter i rapporten är författarnas egna.

Nyckelord: AP SFK-10-057, Geofysiska mätningar, Resistivitet, Våtmark, Glaciallera. Denna rapport har gjorts på uppdrag av SKB. Slutsatser och framförda åsikter i rapporten är författarnas egna. SKB kan dra andra slutsatser, baserade på flera litteraturkällor och/eller expertsynpunkter.

Nickel Mountains personal har granskat resultaten samt identifierat och prioriterat ett antal geofysiska anomalier som bedöms kunna vara källan till den nickelförande blocksvans som är känd i området. dock undersökas med geofysiska mätningar för att bekräfta att det också finns ett tillräckligt djupgående.

Mätningar kan göras med flyg, manuellt på marken Blockletning. Att fysiskt på platsen leta efter geologiskt intressanta block som har avlägsnats från berggrunden i Geofysik handlar om att mäta de fysikaliska egenskaperna, ofta på ett icke-förstörande sätt, och tillämpas inom ett flertal uppdrag hos Geoteknik, Berg, Bro, Gata och väg, Förorenade områden, Konstruktion och Vatten. Tyréns konsulter och experter har bred kompetens inom flera olika typer av geofysisk mätning. Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik erbjuder en förståelse för hur planet Jorden fungerar på insidan. Jorden är en dynamisk planet, där aktiva processer formar jorden som den ser ut idag. Jordbävningar och vulkanutbrott är båda exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt som lever på den.