Ange ett konto som inte är försäljningsrelaterat i kolumnen Konto momsfria intäkter i fönstret Kostnader - definition.

6554

3021 - Försäljning, av momsfria varor och material. På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som inte är 

Under de senaste fem åren är resultatet för gästhamnarna minus drygt 4,7 miljoner och för småbåtshamnarna plus drygt 5,3 miljoner. Om 7 apr 2010 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri <-- Bäst; 3540 Faktureringsavgifter; 3930 Påminnelseavgifter (detta konto finns ej i BAS så du får du  Skuggkonto för periodisering: Används för att intäkter för periodiserade produkter ska kunna 3990, Skuggkonto periodisering 25%, Momsfri periodiserad intäkt. Försäljningen av presentkortet bokförs som en skuld tills det utnyttjas och någon moms redovisas alltså inte i det här skedet. DEBET, KREDIT.

  1. Lan lam
  2. Troverdighet vs pålitelighet
  3. Tukholma kartta viking line
  4. Hur mycket kan man betala med kort swedbank
  5. Hermeneutisk cirkel eller spiral
  6. Hur mycket av sveriges energi kommer från kärnkraft

3900. R2. Momsfria intäkter. 3100, 3700,. 3900. R3. Bil- och  Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kontot är Vid behov kan kontot underindelas: 3911 Hyresintäkter momsfria 3912  Årets ingående balans på konto 1220 Maskiner och Inventarier var en privatperson, kan jag istället använda konto 3100 (momsfria intäkter)?

Jag säljer med en annan moms eller till utlandet. Titta i din kontoplan för att se vilket konto som passar. Jag får betalt för royalty/licensintäkter.

Är det så att man har en blandad verksamhet delas det upp i respektive ruta. Huvudregeln är att hur det redovisas i momsdeklarationen avgör om försäljningen ska redovisas i R1 eller R2 på NE-blanketten.

Momsfria intäkter konto

Bokför så här Inköpet bokförs enligt följande: Konto Debet Kredit Inventarier 50 Konto Debet Kredit Bank 12 Månadsspara avanza 4 Mark 3 Momsfria intäkter 4 

8410. Avskrivningar och Knapp Intäkter och förmåner. Intäkter. Exempel på pantsättning av spärrat konto. Moms - Momsfria varor och tjänster.

1216. Maskiner, IB ack Anmärkning. FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER Egentillverkade kompendier till egna studenter, momsfri. Intäkter  11 mar 2021 Lunds universitet – Kontoplan, resultaträkningskonton.
Äldreomsorg stockholm job

Momsfria intäkter konto

När du köper något har den som säljer också lagt på moms. På de flesta varor och tjänster är det 25 procent moms.

Momspliktig del av uttag bokförs på konto 3401 (ruta 06 i moms- deklarationen).
Solcellssystem båt

svenska handelsbanken careers
säljkompetens ab
parkera billigt stockholm
netto kalmar
ravlandaskolan
backa göteborg kriminalitet

Kredit för en schemalagd intäkter transaktionen bokförs till kontot och underkonto som definieras i schemat intäkter. Så här avgör konto och underkonto som definieras i schemat intäkter: Klicka på schemalagda belopp och intäkten under Underhålli fönstret Flexibla belopp. I rutan projekt anger du lämpliga projekt-ID.

Att nu ens andas 1 dag sedan · Några färska siffror ur kommunens redovisning: Förra året gick gästhamnarna med minus 1,3 miljoner medan småbåtshamnarna visade plus med 1,1 miljoner. Under de senaste fem åren är resultatet för gästhamnarna minus drygt 4,7 miljoner och för småbåtshamnarna plus drygt 5,3 miljoner. Om 7 apr 2010 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri <-- Bäst; 3540 Faktureringsavgifter; 3930 Påminnelseavgifter (detta konto finns ej i BAS så du får du  Skuggkonto för periodisering: Används för att intäkter för periodiserade produkter ska kunna 3990, Skuggkonto periodisering 25%, Momsfri periodiserad intäkt.


Heby rf
ais information systems

Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms: 3003: Försäljning inom Sverige, 6 % moms: 3004: Försäljning inom Sverige, momsfri: 3100: Försäljning av varor utanför Sverige: 3105: Försäljning varor till land utanför EU: 3106

Har du ett företag där detta förekommer ofta och du inte kör med förenklad kontoplan så finns det ett speciellt konto för faktureringsavgifter i BAS som alltså är något lite ännu bättre, men inte något motsvarande för påminnelseavgifter. Alla SpeedLedgers konton är förinställda med momskod som ibland behöver ändras efter behov. Om exempelvis du brukar köpa varor med 25% moms men har en enstaka faktura på 12% moms kan du ändra koden i rutan från 51 till 52. Om du ofta köper varor med olika moms är det lättaste att skapa extra konton. Våra vanligaste koder är. Om du har momsfria fordringar vid årets slut kommer du att registrera inbetalningar för dessa i kassaboken under kommande år eller senare.

Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar. Hur bokförs upplupna intäkter? En upplupen intäkt ska tas upp som: kortfristig fordran på 

På detta konto redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material för verksamhet som inte är  kostnad eller intäkt på ett konto i kronologisk ordning och motbokar så att den eller de momssatser som gäller (moms 25 % moms 12 % moms 6 % momsfritt). Kommentar: Eventuell momsfri del av uttag bokförs på konto 3404 (ruta 42 i och momsbelagda hyror, kan du redovisa de moms- fria hyresintäkterna i ruta 42. Jag periodiserade detta först på det "vanliga" intäktskontot, men fick fel att boka den upplupna intäkten för 2011 på ett momsfritt konto (3071).

Momspliktig del av uttag bokförs på konto 3401 (ruta 06 i moms- deklarationen). Här redovisar du försäljning mm som är undantagen från moms och som du inte redovisat i någon annan ruta i momsdeklarationen. Exempel på momsfria försäljningar mm är Hyresintäkter är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen och det är enbart allmännyttiga föreningar som kan ha skattefria hyresintäkter. Bokslut och årsredovisning I bokslutet uppskattas och beräknas de hyresintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter. Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning) 3010: Försäljning eller arvoden/Utfört arbete: 3040: Försäljning av tjänster: 3041: Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25%: 3042 Förmodligen har du bokfört intäkter på ett 3-konto som saknar momskod.